December 8, 2017

Fri att välja? Om Milton Friedman

Vem som ska fatta besluten om hur du ska leva ditt liv – individen själv eller kollektivet genom staten – är på många sätt den politiska debattens nollpunkt och självklara vattendelare.

Milton & Rose Friedman var två akademiker som förändrade världen, nu ger vi pånytt ut deras klassiska brandtal “Frihet att välja”. I det här poddavsnittet samtalar Karin med Adam Cvejman om Friedmans bidrag till den klassiska liberalismens kanon och Nils Lundgren, som berättar om de våldsamma reaktionerna när Milton Friedman kom till Stockholm för att ta emot Nobelpriset – och hur hans idéer beredde vägen för en svensk valfrihetsrevolution.

More episodes

Load more