April 20, 2017

Behöver vi liberala utopier?

Länge förknippades liberalism med förändring och framsteg. I dag är den liberala idédebatten påfallande defensiv. När populister ersätter socialister som huvudmotståndare blir konturerna oklara. Samtidigt leder nya skiljelinjer till att liberaler ställs mot varandra.

Behöver liberalismen återvinna framtidstron? Det är människan som ska stå i centrum, inte en allomfattande idé om samhällets utveckling. Stämmer det? Kan liberalismen återvinna framtidstron?

I sin senaste bok Framsteg hävdar Johan Norberg att upplevelsen att världen kollapsar är falsk: det mesta blir egentligen bättre. 300 år av upplysning, frihetliga reformer och globalisering har lyft mänskligheten ur fattigdom och armod.

I detta avsnitt samtalar Karin Svanborg-Sjövall med Johan Norberg om liberala utopier och dess motståndare.

More episodes

Load more