October 10, 2017

Ayn Rand har fått världen att skälva i 60 år

Karin möter i det här avsnittet Mattias Svensson och Torbjörn Elensky i ett samtal om Ayn Rands idéarv med anledning av 60 årsjubileet för publiceringen av hennes magnum opus Och världen skälvde. Är människan ett självändamål eller ett medel? Vilken plats bör den rationella egoismen ha i det moderna samhället?

 

More episodes

Load more