Irak och Syrien är i dag länder som de flesta associerar med bomber, terrorism och lidande. Men varje gång våldet tar en paus i Mosul eller Aleppo återuppstår vardagslivet och människor flockas kring basarerna. Karin möter Nima Sanandaji som är bokaktuell med ”The Birthplace of Capitalism - the Middle East” i ett samtal om hur handel och fria marknader kan vara vägen till fred och välstånd i Mellanöstern.

Samtalet är inspelat inför publik, på Timbro.

Play this podcast on Podbean App