Hur ser framtidens intellektuella landskap ut? Fortsätter socialdemokratins nedgång? Är populismen här för att stanna? Finns det alltjämt ett utrymme för liberal internationalism? Eller är det snarare en återuppväckt konservatism som är de kosmopolitiska idealens sista hopp?

I säsongens sista avsnitt möter Karin Dan Korn, Christer Sturmark och Ulla Gudmundson i en diskussion om kosmopolitism, konservatism och populism.

Missa inte att köpa våra tre essäer om kosmopolitism, skrivna av Financial Times krönikören Janan Ganesh, författaren Thomas Engström och en klassiker av filosofen Immanuel Kant. https://timbro.se/produkt-kategori/essaer/

Vem som ska fatta besluten om hur du ska leva ditt liv – individen själv eller kollektivet genom staten – är på många sätt den politiska debattens nollpunkt och självklara vattendelare.

Milton & Rose Friedman var två akademiker som förändrade världen, nu ger vi pånytt ut deras klassiska brandtal “Frihet att välja”. I det här poddavsnittet samtalar Karin med Adam Cvejman om Friedmans bidrag till den klassiska liberalismens kanon och Nils Lundgren, som berättar om de våldsamma reaktionerna när Milton Friedman kom till Stockholm för att ta emot Nobelpriset – och hur hans idéer beredde vägen för en svensk valfrihetsrevolution.

Play this podcast on Podbean App