Karin möter i det här avsnittet Mattias Svensson och Torbjörn Elensky i ett samtal om Ayn Rands idéarv med anledning av 60 årsjubileet för publiceringen av hennes magnum opus Och världen skälvde. Är människan ett självändamål eller ett medel? Vilken plats bör den rationella egoismen ha i det moderna samhället?

 

Play this podcast on Podbean App